Goda förutsättningar, självklart. Men också en stor dos snällhet mot sig själv.

Chefer utsätts för stora påfrestningar på jobbet. Ofta har man ett stort ansvar med ständiga utryckningar. Att man känner sig klämd mellan verksamhetens krav och budgetens ramar är också något som stressar många.

Christin Mellner, arbetslivsforskare på psykologiska institutionen vid Stockholms universitet, har under tre år studerat vad som krävs för ett hållbart ledarskap, det vill säga vad som behövs för att chefen ska orka vara chef, och vilka de främsta riskfaktorerna är. 22 djupintervjuer med chefer har kompletterats med enkäter med ytterligare 1600 personer i ledande befattningar.

Läs mer här.

Vår KBT Psykolog Mona Drar håller regelbundet utbildningar i Självmedkänsla både för ledare och medarbetare.