Om oss

  • Vi erbjuder kostnadseffektiva hälso- och arbetsmiljöanalyser och hälsofrämjande insatser som ger möjlighet till utveckling av medarbetare, team, ledare och organisation.

  • Vi utför uppdrag  i hela Sverige.

  • Våra kunder uppfattar oss som engagerade och flexibla.

Pro+Fit Health

Pro+Fit Health bildades 2007  som en ekonomisk förening och drivs sedan 2011 som ett aktiebolag. Sedan juni 2022 ägs bolaget av Hela Företagshälsovård AB

Varför Pro+Fit?

En proaktiv hälsoinsats på en arbetsplats tar hänsyn till individuella förutsättningar samt till grupp- och organisationsfaktorer. Den ser till både objektiva hälsovärden och till subjektiva hälsoupplevelser. Den ger meningsfull information och stöd som kan leda till utveckling, för den enskilde medarbetaren liksom för HR och ledning.

Våra kunder upplever oss som lyhörda, snabba och flexibla i vår leverans. Vi utser en kundansvarig som snabbt nås via email eller telefon. Den kundansvarige fungerar som stöd och bollplank till HR och hjälper till med planeringen av hälsoutvecklingsarbetet. Även den enskilde medarbetaren kan följas upp med en regelbundenhet som överenskoms efter behov.

Hälso- och arbetsmiljöanalysen, som vi rekommenderar att ni gör regelbundet, ger information om nuläget och stöd till vidareutveckling. Resultatet, som presenteras med överskådlig statistik visar utvecklingen över tid och hjälper er att planera insatser i enlighet med de behov ni har. Genom den kundansvarige har ni möjlighet till kontinuerlig uppdatering. Såväl HR som den enskilde medarbetaren kan ha tät kontakt med denne.

Vi samarbetar med

Catarina Bergsten, läkare | Heddacare | Joylife  Healthcare AB, Massage, Naprapati, Kiropraktik  | Lisa Carpevi, Sömnkonsult | Lena Engman, hälsostrateg & rehabkoordinator | Moment Psykologi | Mona Drar, leg. KBT psykolog och organisationskonsult | Nyvana, företagsmassage | Samtalsinstitutet | Tommy Wilén, ergonom | Yogamottagningen

Kundreferenser

“Vi gillar den personliga relationen vi har till er och till den kundansvariga. Tillgängligheten, flexibiliteten och er hjälpsamhet.”

Hanna Westergren, Fabege

”Det värdefulla med vårt samarbete är att ni har viljan att göra det bästa för kunden. Ni är ansvarstagande och har hög servicenivå. Ni har hög kvalitet i leveransen, är snabba, flexibla och håller överenskomna tider. Allt detta uppskattar vi som leverantör liksom slutkunden.”

Marie Fristedt, Produktchef Hälsa, Euro Accident

“Vi tycker hälsogenomgången var mer komplett än den ”besiktning” som vi hade tidigare. Det var inte bara värden i siffror, inom eller utanför det normala/rekommenderade utan ett bättre helhetsgrepp.”

Tomas Annerstedt, Tolerans