Att leva med hög stress under en längre tid gör att vårt immunförsvar försämras och blir mindre effektivt. Stress frisätter stresshormonerna adrenalin och kortisol, vilket dämpar immunförsvaret. Vi vet att stresshormonerna påverkar immunsystemets organ direkt – thymuskörteln, lymfkörtlar, benmärg och mjälte. Thymuskörteln krymper och producerar färre lymfocyter (en typ av vita blodkroppar som är våra inre ”soldater”) som i sin tur minskar övriga immunceller. Kortisol minskar aktiviteten, antalet och livslängden hos andra lymfocyter. Det är kamp och flykt som gäller och då finns ingen tid för att försvara sig mot virus och bakterier.

Vi erbjuder just nu i samarbete med www.papilly.com insatser som ger varaktiga beteendeförändringar. Ett stressprogram med coachning online till mycket förmånligt pris. Utöver detta även stresshantering online i grupp som leds av en psykolog Anders Tengström.

Två enkla tips att skapa balans och lugn inombords:

  • Andning ger avslappning och lugn inombords! Släpp det du håller på med och dra några långa djupa andetag genom näsan (stängd mun) så magen utvidgar sig (sk. bukandning). Ett enkelt knep för att veta att man slappnar helt av är att släppa alla spänningar i tungan och låta den vila helt avslappnad i munnen. Om tungan är avslappnad är hela din kropp avslappnad!
  • Bryt av tillvaron med härliga promenader utomhus. Gå ut i naturen! Naturen skapar lugn och ger oss människor mycket energi.