Vi lever i nya tider där medarbetare blir rekommenderade att jobba hemifrån. Vi har senaste tiden haft många samtal med företagsledare som delar med sig att de hör att flertalet medarbetare är positiva till att jobba hemma. Medarbetare tycker att de vinner tid, de upplever en minskad stress och hinner med sina husdjur på ett annat sätt, de har mer tid för att träna och röra på sig och upplever ett bättre mående helt enkelt. Men det är inte alltid lätt att få till en bra ergonomisk arbetsplats, vissa har internet med låg kapacitet, de saknar sina kollegor och det kan ta tid att få svar på snabba frågor. Medarbetare har olika behov och olika förutsättningar.

Flera ledare som vi pratat med är övertygade om att vi kommer att jobba annorlunda framöver. Vi kommer lyssna mer till medarbetarnas egna behov och vara mer flexibla. De som mår bra av att jobba hemma kommer att få göra det i större utsträckning om det ger stora hälsovinster.

Vi hittade en undersökning från 2017 där rubriken var “Skeptiska chefer bromskloss för jobb hemifrån”. I en Sifo-undersökning framtagen på uppdrag av Telenor säger en av två tillfrågade arbetstagare, 48 procent, att de vill jobba mer flexibelt och vara mindre beroende av arbetsplatsen. De skulle också vilja ha mer kontroll över sina arbetstider än de har i dag och inte behöva jobba enligt fasta tider. Läs mer här.

Här kommer två olika medarbetares upplevelse av att jobba hemma:

“Det har fungerat väldigt fint. Jag vinner mycket tid och ork på att inte behöva pendla, jag blir mindre störd och kan därmed fokusera bättre. Skulle gärna fortsätta att arbeta hemifrån 2-3 dagar i veckan och tror att det skulle leda till en bättre hälsa med mindre stress. Det kan tilläggas att jag har en bra kontorsstol, det är värt den investeringen. Tar även en paus på lunchen och går ut på promenad/springtur för att få luft och röra på mig vilket ger så mycket, det blir mer träning när restiden försvinner”

“Fungerar inte så bra alla dagar precis. Behöver kollegor för att få snabba lösningar på frågor och jag har inte allt material hemma. Jag saknar också kopiator, scanner och dubbla skärmar. Det är inte heller möjlighet skicka brev. Min arbetsplats hemma är inte bra anpassad. För att uppgifterna ska kunna lösas hemifrån krävs att arbetskamrater finns fysiskt på kontoret som kan rycka in och hjälpa till. För att det ska funka att jobba hemifrån krävs bra bredband som inte svajar. Vissa möten och utbildningar funkar bra på distans medan andra blir helt värdelösa.”