Rehabilitering

Koordinerade insatser såsom kartläggning, analys och samordning i rehabärenden

Vi erbjuder tjänster för att snabbt koordinera insatser när det gäller arbetsanpassning och rehabilitering exempelvis vid:

 • tidiga tecken på ohälsa
 • upprepad korttidsfrånvaro
 • alkohol- och drogärenden
 • konflikter, stress- och utmattningstillstånd
 • sjukskrivningar
 • vid sjuk- och olycksfall

Vi har olika tjänster som vi sätter in och ni kan få bidrag från Försäkringskassan för arbetsplatsinriktat rehabiliteringsstöd och för att förebygga och förkorta sjukfrånvaro. Vi hjälper er hela vägen.

Tjänster

Med koordinerade insatser genomförs en kartläggning, analys och samordning i rehabärenden.

Exempel på hur det går till:

 • Beställning och gemensam bedömning med kund
 • Samtal med chef samt HR ansvarig
 • Besök hos rehab koordinator
 • Redovisning av analys och kartläggning för arbetstagare och arbetsgivare
 • Planering av fortsatta insatser
 • Dokumentation
 • Uppföljning

Vi är godkända anordnare

Pro+Fit Health AB är godkända anordnare av arbetsplatsinriktat stöd. Läs mer här

Kontakt