Prestation & återhämtning

Professionellt stöd för att balansera mellan “on & off”

Att bli stressad (att vara ”on”) innebär i sig ingen risk, men tillsammans med brist på återhämtning (att vara ”off”) kan stress orsaka skada. Vad olika personer upplever som stressande kan vara väldigt varierande. En viss metod för stressreducering och återhämtning kan också upplevas mer eller mindre effektiv för olika personer. Kunskap om stress blir liksom möjligheter att prova olika metoder för stresshantering och återhämtning viktiga delar i hälsoarbetet. Vad kan bidra till att er arbetsmiljö (för)blir en riktigt bra prestationsmiljö?

Massage ger muskulär avspänning samt en stunds vila och återhämtning. Vi kan leverera massörer med olika inriktning för regelbunden massage eller för särskilda tillfällen.

Mindfulness bidrar till att sänka tempot och bli mer medveten om signaler som kroppen förmedlar. Yoga ger kroppen balans, stabilitet och hälsa. Det är ett mjukt och effektivt sätt att träna muskler, ligament och leder.  Att utöva mindfulness och yoga ger verktyg för att skapa ro och ökad kroppsmedvetenhet samt bidrar till ett ökat inre lugn. Mindfulness och yoga ger också ökad förmåga att prioritera bland krav och åtaganden.

En ökad självmedkänsla / selfcompassion syns och känns. Den ger bättre fokus, en klarare blick, gör det lättare att prioritera och den skapar ett ökat inre lugn trots en fylld agenda.

Exempel på tjänster inom prestation & återhämtning

  • Massage
  • Mindfulness
  • Yoga
  • Stresshantering
  • Kurser och föreläsningar
Kontakt

”Oj va spännande föreläsning! Jag tyckte den kunde varit längre. Det var helt nytt för mig att höra om självmedkänsla. Så spännande!”
Kursdeltagare
“Det var väldigt roligt och lärorikt att lyssna på Mona. Hennes humor, värme och kunskap var inspirerande.”
Kursdeltagare