Ork & rörelse

Professionellt stöd och inspiration för att hålla kroppen pigg och hjärnan smart

För att vi ska kunna fungera riktigt bra och ha ork i vår vardag behöver vi hålla oss i rörelse. Både kroppen och hjärnan påverkas positivt när vi lever ett fysiskt aktivt liv. Det handlar inte om något elitmotionerande. Exempel på hälsofrämjande rörelse kan vara en aktivitet som höjer pulsen under en halvtimmes tid eller stretching av specifika muskler.

I de hälsosamtal som ingår i de flesta av våra hälsoundersökningar får individen stöd för att hitta passande former av rörelse till individuella förutsättningar och inspiration för att skapa hållbara rutiner.

Exempel på tjänster för ork & rörelse

  • Individuell rörelsecoaching
  • Föreläsningar kring rörelse / fysisk aktivitet / stillasittande

Se även våra aktuella föreläsningar och kurser

Kontakt

“Hälsogenomgången med Pro+Fit lyfte individuell hälsa i ett brett perspektiv med träning, trivsel på jobbet och även kost. Den satte fokus på friskvård och gjorde alla uppmärksamma på vad de kan göra själva för just dem själva.”

Fredrik Ståhl, VD, Servando