Ergonomi & fysisk arbetsmiljö

Professionellt stöd för att utforma den fysiska arbetsmiljön

Det lätt att fastna i sittande arbetsställning trots att vi har utvecklat arbetsmiljöer som erbjuder variation. Ett stillasittande liv påverkar både kropp och själ negativt. En genomgång med ergonomikonsult ger inspiration till att variera sig mer och förbättra sina arbetsställningar.

Ni får stöd för att utforma den fysiska arbetsmiljön utifrån egna önskemål och de lagkrav som föreligger. Har ni nyligen bytt miljö eller skall byta miljö är det av värde att göra en översyn av den nya miljön.

Arbetsgivaren får feedback om vilka hjälpmedel som behövs för att förebygga symptom och sjukskrivningar. Vid behov kan skyddsingenjör involveras för att se över luft, ljud och ljus i miljön.

Exempel på tjänster inom ergonomi & fysisk arbetsmiljö

  • Ergonomirond för enskilda medarbetare alternativt för hel grupp/företag
  • Rapport med förslag på förbättringar hos era medarbetare och er miljö kan fås som en summeringar
  • Föreläsning ”Tips hur du kan variera dig mer på kontoret”
  • Föreläsning ”Sitta är det nya röka”
  • Konsultation vid inköp av nya möbler
  • Digital ergonomikonsultation för hemarbetsplatsen
  • Skyddsronder, mätningar av luft, ljud, ljus etc

Kontakt

“De ergonomigenomgångar ni hjälpt oss med var värdefulla för varje enskild medarbetare och för oss som företag. Vi fick konkreta tips på plats men också rekommendationer kring behov av hjälpmedel. Vi upplever att allt fungerade bra från första kontakt till själva rapporten. Detta gäller också de luft- och klimatmätningar som genomfördes via er.”

Kundreferens, Executive Education AB