Coaching

Professionellt stöd för att få nya perspektiv och verktyg, för att navigera i vardagen

Arbetslivet ställer krav på att vara i form. Oavsett kompetens och yrkesroll kan vi hamna i situationer eller sammanhang där förmågan att hålla utstakad riktning påverkas. Törnar som bidrar till vilsenhet i stunden kan ta kraft från både arbete och privatliv. Coaching ger stöd för att lyfta blicken och hitta alternativa förhållningssätt och möjlighet att tänka nytt för att hantera och minska sin stress.

Vårt kontaktnät möjliggör snabb leverans av coaching i hela landet.

Exempel på tjänster inom arbetsliv & stresshantering

  • Samtalsstöd
  • Coaching
  • Karriärcoaching
  • Trepartssamtal
  • Konflikthantering
  • Digitalt stresshanteringsverktyg Bonzun Evolve

Se även tjänster inom Prestation & Återhämtning

Kontakt

”Jag jobbar mindre men får mer gjort.”

Medarbetare, Kavat Vård