Företagshälsovård

Proaktiva Tjänster

Vi erbjuder hälsoutvecklande tjänster som gör skillnad för medarbetare, team, ledare och organisation.

Proaktiva företag väljer att satsa på hälsofrämjande insatser som kan höja energin och efterhand minska behovet av reaktiva åtgärder. Exempelvis kan ökad kunskap om maten ge bättre ork och välbefinnande, liksom minska risken för framtida diabetes.

Håll personalen frisk – teckna ramavtal idag.  Ni betalar bara för de tjänster ni använder, inga fasta kostnader.

Läs mer om priser – Företagshälsa, hälsovård