D-vitamin har många funktioner i vår kropp och D-vitamin i tillräcklig mängd reglerar bl a immunförsvaret.

Ny forskning tyder på att den som har tillräcklig D-vitaminhalt i blodet kan ha minskad risk att bli smittad av Covid-19 och dessutom kan sjukdomsförloppet bli lindrigare om man ändå blir smittad.

D-vitamin finns i fet fisk, fiskolja, äggula och lever men även i vissa näringsberikade mejerivaror. Det vi kan få i oss via maten räcker inte utan vi behöver även exponera vår hud för solljus för att bilda D-vitamin. Så här års – under vinterhalvåret – räcker inte solens strålar för att vi ska kunna fylla på våra D-vitaminförråd och många har låga halter.

Riskgrupper som kan ha lägre D-vitaminvärden:

-Äldre – Hudens förmåga att tillverka D-vitamin minskar samtidigt som många äldre inte dagligen vistas utomhus i dagsljus. Dessutom får äldre ofta minskad aptit och riskerar därför att få mindre D-vitamin via maten.

-Livsstil – Att vistas mer inomhus under dagtid gäller säkert de allra flesta under vinterhalvåret. Coronapandemin har också gjort att flera vistas inomhus i olika former av karantän.

-Geografiskt läge – Att bo i ett land med lång vinter medför mindre exponering av sol och ljus under året.

-Mörk hud – Personer med mörk hud har svårare att tillverka D-vitamin med begränsad tillgång till solljus.

-Kultur – De personer som täcker huden exponeras inte för solljus i tillräcklig omfattning.

-Överviktiga är överrepresenterade bland personer med låga D-vitaminvärden.

I Storbritannien övervägs att skriva ut D-vitamin till riskgrupper för Covid-19 som en förebyggande åtgärd.

D-vitaminprov ingår i de hälsoundersökningar som vi utför och ofta hittar vi höga andelar av medarbetare som har värden under optimal nivå, som är 75 nmol/L.

Källor: The Guardian, Näringsmedicinska uppslagsboken