Vi vill som proaktiv hälsoaktör ligga steget före och vara en nära hälsopartner för kunderna. Men många arbetsgivare vi möter förstår inte värdet av hälsofrämjande arbete utan de söker upp oss när de börjar får ökade hälsoproblem i sin organisation och det kan vara där vi börjar en ny kundrelation.

I veckans möte hos nya kunder upplevde vi att det är få arbetsgivare som vet att de kan söka ekonomiskt stöd för de medarbetare som har en sänkt hälsa och risk finns för sjukskrivning eller sjukskrivna som är på väg tillbaka. Vi är godkända anordnare av arbetsplatsinriktat stöd och hjälper er efter insatsen att söka stödet hos Försäkringskassan. Ni får tillbaka hälften av era utlägg upp till en viss summa. Det heter arbetsplatsinriktat rehabiliteringsstöd och ni kan läsa mer här.