27 02, 2020

Arbetsgivare kan få mer stöd än vad de tror

2020-02-28T08:46:22+01:00

Vi vill som proaktiv hälsoaktör ligga steget före och vara en nära hälsopartner för kunderna. Men många arbetsgivare vi möter förstår inte värdet av hälsofrämjande arbete utan de söker upp oss när de börjar får ökade hälsoproblem i sin organisation och det kan vara där vi börjar en ny kundrelation.

I veckans möte hos nya kunder upplevde vi att det är få arbetsgivare som vet att de kan söka ekonomiskt stöd för de medarbetare som har en sänkt hälsa och risk finns för sjukskrivning eller sjukskrivna som är på väg tillbaka. Vi är godkända anordnare av arbetsplatsinriktat stöd och hjälper er efter insatsen att söka stödet hos Försäkringskassan. Ni får tillbaka hälften av era utlägg upp till en viss summa. Det heter arbetsplatsinriktat rehabiliteringsstöd och ni kan läsa mer här.

Arbetsgivare kan få mer stöd än vad de tror2020-02-28T08:46:22+01:00
20 02, 2020

Hur säkrar vi upp återgång efter sjukskrivning?

2020-02-27T07:05:59+01:00

Senast delade vi med oss av några tips till er arbetsgivare vid utmattning. Idag delar vi med oss av tips till chef och medarbetare vid återgång efter en längre tids sjukskrivning.

För chef är det värdefullt att i god tid checka av medarbetarens arbetsmiljö. Vanligt är att vi gör en ergonomisk översyn där vi vid behov kompletterat med nya hjälpmedel, stol etcetera. Att säkra upp den ergonomiska arbetsplatsen är viktigt framförallt då stressen skapat fysiska problem. Likaså är det viktigt att checka av hur medarbetaren klarar av det öppna landskapet? Behövs ljudabsorberande hörlurar? Att chefen skapar en positiv återgång som är välkomnande. Ha täta återkopplingar och coacha medarbetaren i sitt arbete.

För medarbetaren kan det vara bra att börja försiktigt. Att komma in i rutiner som att åka till jobbet, träffa gamla och nya kollegor. Att lägga in pauser i arbetsschemat och fylla på med aktiviteter efter det. Att träna på att göra en sak i taget . Inte lägga in för många aktiviteter på fritiden då man oftast blir väldigt trött vid återgång i jobb. Släppa prestationstänkandet och inre krav på att vara duktig. Träna på att sätta gränser. Säg ifrån vänligt om du känner att du inte orkar eller hinner med saker. Skilj på arbete och fritid. Att inte ta jobbsamtal och kolla inte arbetsmejl då man är ledig.

Hur säkrar vi upp återgång efter sjukskrivning?2020-02-27T07:05:59+01:00
Till toppen