Hälso- & arbetsmiljöanalyser

Hälsofrämjande stöd och inspiration till individ, HR och organisation

Medarbetares hälsa ger tillsammans med arbetsmiljön en plattform för goda resultat. Det som gnager och skaver hos någon eller några kan skapa onödiga missförstånd och stress även för andra. Oavsett orsak påverkas arbetsförmågan och prestationen minskar. En hälsosanalys ger en allmän bild av företagets hälsa och arbetsmiljö men även en genomlysning av ev. begränsande faktorer och problemområden. Upplägget innebär att hälsoanalysen, som motiverar och stärker medarbetaren till ökat egenansvar kan kompletteras med specifika och aktuella frågeställningar. Upplägget kan anpassas till företagets behov.

Exempel på tjänster inom hälsoundersökning och arbetsmiljöanalys

  • Hälsoundersökningar som består av hälsofrämjande samtal som kan kompletteras med mätning av blodtryck, vikt, kroppssammansättning och kondition. Våra hälsoundersökningar har alltid en koppling till arbetsmiljön och är därför ej föremål för förmånsbeskattning.
  • Blodprovtagning med olika omfattning.
  • Läkarundersökning
  • Arbetsmiljöanalyser ex. PASS profilen, arbetsplatsenkät.

Kontakt

”Vi tycker att hälsogenomgången med Pro+Fit var mer komplett än den ”besiktning” vi hade tidigare. Det var inte bara värden i siffror inom eller utanför det normala/rekommenderade utan ett bättre helhetsgrepp. ”

Tomas Annerstedt , Tolerans AB

”Tack för ett trevlig hälsosamtal och för alla fina råd och tips. Kan tillägga att jag har varit på ganska många hälsoundersökningar genom åren, men din är den bästa som jag har varit på ”

Medarbetare vid Skandia Fastigheter