Hälso- & arbetsmiljöanalyser

Hälsofrämjande stöd och inspiration till individ, HR och organisation

Medarbetares hälsa ger tillsammans med arbetsmiljön en plattform för goda resultat. Det som gnager och skaver hos någon eller några kan skapa onödiga missförstånd och stress även för andra. Oavsett orsak påverkas arbetsförmågan och prestationen minskar. En hälsosanalys ger en allmän bild av företagets hälsa och arbetsmiljö men även en genomlysning av ev. begränsande faktorer och problemområden. Upplägget innebär att hälsoanalysen, som motiverar och stärker medarbetaren till ökat egenansvar kan kompletteras med specifika och aktuella frågeställningar. Upplägget är rikstäckande och anpassas för att bidra till ett optimalt värde för medarbetare och företag.

Exempel på tjänster

  • Hälsofrämjande samtal med mätning av blodtryck och vikt, individuell målsättning och åtgärdsplan
  • Hälsoprofilbedömning med mätning av blodtryck, vikt och kondition, individuell målsättning och åtgärdsplan
  • Provtagning
  • Läkarundersökning
  • Arbetsplatsanalyser ex. PASS profilen, Arbetsplatsenkät

”Vi tycker att hälsogenomgången med Pro+Fit var mer komplett än den ”besiktning” vi hade tidigare. Det var inte bara värden i siffror inom eller utanför det normala/rekommenderade utan ett bättre helhetsgrepp. ”

Tomas Annerstedt , Tolerans AB