Hälsosam & hållbar organisation

Support för att implementera hälsan som strategisk resurs i verksamheten

Hälsa på en arbetsplats handlar i första hand om att varje medarbetare har ansvar för sin egen hälsa.  Hälsa på en arbetsplats handlar också om ledaransvar för att skapa en hälsosam organisation. Det är vår erfarenhet att chefer som ser medarbetarnas hälsa som en tillgång integrerar hälsoarbete som en del i övrig verksamhet. Hur man kan läsa av och åtgärda tidiga tecken på stress och ohälsa, eller inspiration att skapa en hållbar prestationsmiljö, är viktiga aspekter för att skapa en hälsosam och hållbar organisation.

Pro+Fit Health AB är godkända anordnare anordnare av arbetsplatsnära stöd. Läs mer här.

Exempel på tjänster

  • Hälsofrämjande ledarskap
  • Rehabilitering
  • Orienterande samtal
  • Hälsans ROI
  • Utvecklingsarbete utifrån resultat från genomförda analyser
  • Konflikthantering, trepartssamtal
  • BAM-utbildning