Föreläsningar & kurser2018-05-23T08:20:58+00:00

Föreläsningar & kurser

Här erbjuder vi olika föreläsningar och kurser som kan hållas hos er eller i våra lokaler på Dalvägen i Solna. För mer information om priser och innehåll maila oss på info@profithealth.se.

Föreläsning med den senaste forskningen kring tarmbakterier och hur man ska ta hand om dem för bästa hälsa. Smakprover som ger tarmbakterierna ett skrovmål.

Tid: ca 1,5 timme | Föreläsare: Maj Östberg Rundquist, Fil kand i måltidsekologi och Kostrådgivare

Socker finns till största delen i väldigt många matvaror som vi äter utan att reflektera speciellt mycket över sockerinnehållet. Nu finns nya råd från WHO om hur mycket (eller litet) socker vi anses tåla med hälsan i behåll. Föreläsning med smakprover.

Tid: ca 1,5 timme | Föreläsare: Maj Östberg Rundquist, Fil kand i måltidsekologi och Kostrådgivare

Bästa maten är kursen för alla som längtar efter en sundare livsstil. Syftet är att ge alla deltagare kunskap och tillgång till verktyg för en enkel och sund kosthållning.

8-12 deltagare per kurs | 5 träffar à ca 1,5 timme varannan vecka | Kursledare: Maj Östberg Rundquist, Fil kand i måltidsekologi och Kostrådgivare

Många fastnar idag i sittande arbetsställning trots att vi har utvecklat arbetsmiljöer som erbjuder variation. Ett stillasittande liv påverkar både kropp och själ negativt. Föreläsningen ger medarbetarna ökad kunskap och inspiration till att förstå vikten av att variera sig mer och använda den fysiska arbetsmiljön på ett mer varierat sätt.

Tid: 30-45 minuter | Föreläsare: Lotta Karlsson Javén, Ergonomikonsult och hälsoutvecklare

Forskare inom olika fält betonar vikten av att ha ett rörligt och flexibelt sinne för att kunna möta en alltmer komplex och föränderlig omvärld. Vi kan träna denna förmåga genom olika övningar. I denna föreläsning kommer deltagarna att få prova på olika övningar som bland annat stärker sinnets uppmärksamhetsförmåga och förmåga att se olika perspektiv. Syftet med föreläsningen är att ge konkreta verktyg till deltagarna för att stärka sinnets rörlighet och flexibilitet.

Tid: 60 min | Föreläsare: Mona Drar, leg KBT Psykolog, lärare i mindfullness och självmedkänsla

Trots ökat materiellt välstånd ökar den psykiska ohälsan. Depression, ångest och stressrelaterad ohälsa har blivit några av våra vanligaste folksjukdomar. Denna föreläsning belyser 5 faktorer och förhållningssätt som den senaste forskningen visar har en avgörande betydelse för vårt välmående. Syftet med föreläsningen är att sprida kunskap kring hur vi kan förbättra vår psykiska hälsa och ge deltagarna verktyg för att stärka psykisk hälsa och välmående.

Tid: ca 1.5 timme | Föreläsare: Mona Drar, leg KBT Psykolog och lärare i mindfullness och självmedkänsla

Vår stressreaktion ser likadan ut idag som för tusentals år sedan. Detta skapar utmaningar med tanke på att vår omgivning och våra stressorer förändrats så dramatiskt. Idag ställs allt större krav på individen att hitta effektiva strategier för återhämtning. Syftet med föreläsningen är att sprida kunskap kring stressmekanismen, tidiga signaler och betydelsen av återhämtning.

Tid ca 1.5 timme

Föreläsare: Mona Drar, leg KBT psykolog/organisationskonsult/lärare i mindfulness och självmedkänsla

Den digitala utvecklingen förenklar vårt liv på många sätt. Men utvecklingen medför även negativa konsekvenser för oss. Varför har vi blivit så beroende av att vara uppkopplade, varför är det så svårt att koppla bort och vilka negativa konsekvenser kan överdrivet skärmanvändande få? Föreläsningen syftar till att få deltagarna att bli mer medvetna kring egna skärmbeteenden och hitta sätt att minska överdrivet användande.

Tid ca 1.5 timme

Föreläsare: Mona Drar, leg KBT psykolog/organisationskonsult/lärare i mindfulness och självmedkänsla

Det är en utbredd uppfattning att vi behöver vara tuffa mot oss själva för att motivera oss och uppnå våra mål. Men den senaste forskningen visar på vikten av att kunna relatera till sig själv med vänlighet för att må bättre och prestera bättre. Syftet med föreläsningen är att presentera den senaste forskningen kring självmedkänsla och att få deltagarna att reflektera kring sitt eget förhållningssätt till sig själva.

Tid ca 1.5 timme

Föreläsare: Mona Drar, leg KBT psykolog, lärare i mindfullness och självmedkänsla

Många ser ett samband mellan den inre piskan och driv och framgång. Det är en utbredd uppfattning att vi behöver vara tuffa mot oss själva för att motivera oss och uppnå våra mål. Men den senaste forskningen visar på vikten av att kunna relatera till sig själv med vänlighet för att må bättre och prestera bättre. Forskning lyfter även vikten av självmedkänsla för ett hållbart ledarskap. Syftet med föreläsningen är att presentera den senaste forskningen kring självmedkänsla och hur självmedkänsla är kopplat till hållbart ledarskap.

Tid ca 2 timmar

Målgrupp: chefer och personer i ledarfunktion

Föreläsare: Mona Drar, leg KBT Psykolog, lärare i mindfullness och självmedkänsla

Vi strävar ständigt efter att öka vår effektivitet samtidigt som vi vill vara tillgängliga. Multitasking är ett beteende som ökar till följd av vår tillgänglighet och den digitala utvecklingen. Multitasking innebär att vi skiftar vår uppmärksamhet mellan olika fokus vilket leder till stress och minskad effektivitet. Föreläsningen syftar till att få deltagarna att reflektera kring egna beteenden och att förstå hur hjärnan och effektiviteten påverkas av multitasking.

Tid: ca 1.5 timme

Föreläsare: Mona Drar, leg KBT Psykolog, lärare i mindfullness och självmedkänsla