Föreläsningar & kurser

Vi erbjuder föreläsningar och kurser i olika teman i vår nya konferenslokal på c/o Joylife, Dalvägen 24.  Alla nedan teman kan även arrangeras på plats hos er. Vi är anslutna till Actiway, Wellnet, ePassi.

Mer information och anmälan: info@profithealth.se.

Aktuella kurser & föreläsningar

För medarbetare med hög stressnivå. Det är viktigt att hantera stress innan den får allvarliga konsekvenser för individen, gruppen och organisationen. Under kursperioden är det önskvärt att medarbetaren får stöd av sin chef i sitt förändringsarbete.

Syfte/mål: Ökad förmåga att hantera vardagens stress samt kunskap om hur man kan öka sin energi, hälsa och kreativitet.

Innehåll: Vi lär ut strategier, tekniker och övningar för minskad stress och ökad balans. Vi har också erfarenhetsutbyten med tips, idéer och metoder för att kunna genomföra nödvändiga förändringar för ett ökat välbefinnande. Vi använder ACT Acceptance and Commitment Therapy som grund i kursen.

När: Kursstart 13 mars, åtta onsdagar kl.16.00 – 18.00 samt en uppföljning efter 3 månader.
Handledare: Lena Engman, hälsostrateg/leg sjuksköterska/samtalsterapeut
Pris: 7 750 kr ex moms/deltagare.

Anmälan och frågor; info@profithealth.se

Inspirationsföreläsningar för HR/chefer

Vi bjuder på lunch och en föreläsning för er chefer som har personalansvar. Sömnbesvär kan leda till svårigheter att sköta sitt arbete liksom att leva ett fungerande socialt liv. En person med sömnbrist har sämre produktivitet, något som kan räknas om till ekonomiska värden. Föreläsningen hålls i vår kurslokal Joylife, Dalvägen 24 i Arenastaden.  Föreläsare; Lisa Carpevi, sömncoach.

Adress; c/o Joylife, Dalvägen 24.

Begränsat antal platser. Anmälan; info@profithealth.se

Att äta för att orka!

Vad ska vi äta för att må så bra som möjligt och för att kroppen ska få de näringsämnen den behöver? Idag finns det nästan lika många ”dieter” som det finns människor. Det är viktigt att bli medveten om det dolda sockret och att välja näring framför ”tomma kalorier”.

Vi bjuder på lunch kl 11.30 och en föreläsning för er chefer som har personalansvar. Föreläsningen hålls i vår kurslokal Joylife, Dalvägen 24 i Arenastaden.  Föreläsare: Maj Östberg Rundquist, kostrådgivare & måltidsekolog

Adress: c/o Joylife, Dalvägen 24.

Begränsat antal platser. Anmälan: info@profithealth.se

Vill du veta mer om tidiga signaler på stress och när är vi på väg in i utmattningstillstånd? Upplever du eller dina medarbetare trötthet, koncentrationsproblem och sömnsvårigheter? Vi beskriver hur stress kan bli farlig för vår hälsa och arbetsförmåga samt på vilka sätt man kan minska stress och skapa god hälsa, energi och kreativitet. Vi belyser också vikten av Stress Management i organisationen.

Föreläsare: Lena Engman är hälsostrateg och företagssköterska, hon arbetar med stresshantering, arbetsmiljö och rehabilitering.  Lena är rehab koordinator, samtalsterapeut och ACT-instruktör.

Frukost serveras från kl 7,30. Plats; c/o Joylife, Dalvägen 24.

Begränsat antal platser; Anmälan; info@profithealth.se

Företagsanpassade kurser & föreläsningar

Föreläsning med den senaste forskningen kring tarmbakterier och hur man ska ta hand om dem för bästa hälsa. Smakprover som ger tarmbakterierna ett skrovmål.

Tid: ca 1,5 timme | Föreläsare: Maj Östberg Rundquist, Fil kand i måltidsekologi och Kostrådgivare

Socker finns till största delen i väldigt många matvaror som vi äter utan att reflektera speciellt mycket över sockerinnehållet. Nu finns nya råd från WHO om hur mycket (eller litet) socker vi anses tåla med hälsan i behåll. Föreläsning med smakprover.

Tid: ca 1,5 timme | Föreläsare: Maj Östberg Rundquist, Fil kand i måltidsekologi och Kostrådgivare

Bästa maten är kursen för alla som längtar efter en sundare livsstil. Syftet är att ge alla deltagare kunskap och tillgång till verktyg för en enkel och sund kosthållning.

8-12 deltagare per kurs | 5 träffar à ca 1,5 timme varannan vecka | Kursledare: Maj Östberg Rundquist, Fil kand i måltidsekologi och Kostrådgivare

Många fastnar idag i sittande arbetsställning trots att vi har utvecklat arbetsmiljöer som erbjuder variation. Ett stillasittande liv påverkar både kropp och själ negativt. Föreläsningen ger medarbetarna ökad kunskap och inspiration till att förstå vikten av att variera sig mer och använda den fysiska arbetsmiljön på ett mer varierat sätt.

Tid: 30-45 minuter | Föreläsare: Lotta Karlsson Javén, Ergonomikonsult och hälsoutvecklare

Forskare inom olika fält betonar vikten av att ha ett rörligt och flexibelt sinne för att kunna möta en alltmer komplex och föränderlig omvärld. Vi kan träna denna förmåga genom olika övningar. I denna föreläsning kommer deltagarna att få prova på olika övningar som bland annat stärker sinnets uppmärksamhetsförmåga och förmåga att se olika perspektiv. Syftet med föreläsningen är att ge konkreta verktyg till deltagarna för att stärka sinnets rörlighet och flexibilitet.

Tid: 60 min | Föreläsare: Mona Drar, leg KBT Psykolog, lärare i mindfullness och självmedkänsla

Trots ökat materiellt välstånd ökar den psykiska ohälsan. Depression, ångest och stressrelaterad ohälsa har blivit några av våra vanligaste folksjukdomar. Denna föreläsning belyser 5 faktorer och förhållningssätt som den senaste forskningen visar har en avgörande betydelse för vårt välmående. Syftet med föreläsningen är att sprida kunskap kring hur vi kan förbättra vår psykiska hälsa och ge deltagarna verktyg för att stärka psykisk hälsa och välmående.

Tid: ca 1.5 timme | Föreläsare: Mona Drar, leg KBT Psykolog och lärare i mindfullness och självmedkänsla

Föreläsning om hur alla medarbetare kan bli mer kreativa, få mer energi och minska risken för stress och utmattning. Hur återhämtar vi oss på bästa sätt och vilka är våra hälsofaktorer och hälsoresurser.

Tid: 60 minuter.  Föreläsare: Lena Engman, Hälsostrateg

Vår stressreaktion ser likadan ut idag som för tusentals år sedan. Detta skapar utmaningar med tanke på att vår omgivning och våra stressorer förändrats så dramatiskt. Idag ställs allt större krav på individen att hitta effektiva strategier för återhämtning. Syftet med föreläsningen är att sprida kunskap kring stressmekanismen, tidiga signaler och betydelsen av återhämtning.

Tid ca 1.5 timme

Föreläsare: Mona Drar, leg KBT psykolog/organisationskonsult/lärare i mindfulness och självmedkänsla

Den digitala utvecklingen förenklar vårt liv på många sätt. Men utvecklingen medför även negativa konsekvenser för oss. Varför har vi blivit så beroende av att vara uppkopplade, varför är det så svårt att koppla bort och vilka negativa konsekvenser kan överdrivet skärmanvändande få? Föreläsningen syftar till att få deltagarna att bli mer medvetna kring egna skärmbeteenden och hitta sätt att minska överdrivet användande.

Tid ca 1.5 timme

Föreläsare: Mona Drar, leg KBT psykolog/organisationskonsult/lärare i mindfulness och självmedkänsla

Det är en utbredd uppfattning att vi behöver vara tuffa mot oss själva för att motivera oss och uppnå våra mål. Men den senaste forskningen visar på vikten av att kunna relatera till sig själv med vänlighet för att må bättre och prestera bättre. Syftet med föreläsningen är att presentera den senaste forskningen kring självmedkänsla och att få deltagarna att reflektera kring sitt eget förhållningssätt till sig själva.

Tid ca 1.5 timme

Föreläsare: Mona Drar, leg KBT psykolog, lärare i mindfullness och självmedkänsla

Många ser ett samband mellan den inre piskan och driv och framgång. Det är en utbredd uppfattning att vi behöver vara tuffa mot oss själva för att motivera oss och uppnå våra mål. Men den senaste forskningen visar på vikten av att kunna relatera till sig själv med vänlighet för att må bättre och prestera bättre. Forskning lyfter även vikten av självmedkänsla för ett hållbart ledarskap. Syftet med föreläsningen är att presentera den senaste forskningen kring självmedkänsla och hur självmedkänsla är kopplat till hållbart ledarskap.

Tid ca 2 timmar

Målgrupp: chefer och personer i ledarfunktion

Föreläsare: Mona Drar, leg KBT Psykolog, lärare i mindfullness och självmedkänsla

Vi strävar ständigt efter att öka vår effektivitet samtidigt som vi vill vara tillgängliga. Multitasking är ett beteende som ökar till följd av vår tillgänglighet och den digitala utvecklingen. Multitasking innebär att vi skiftar vår uppmärksamhet mellan olika fokus vilket leder till stress och minskad effektivitet. Föreläsningen syftar till att få deltagarna att reflektera kring egna beteenden och att förstå hur hjärnan och effektiviteten påverkas av multitasking.

Tid: ca 1.5 timme

Föreläsare: Mona Drar, leg KBT Psykolog, lärare i mindfullness och självmedkänsla

Denna föreläsning kan inspirera dig och företagets medarbetare till en helhetssyn på hälsa. Forskningen visar att det är flera områden som kan ge ökad hälsa, välbefinnande och minska risken att bli sjuk. Hälsopusslet innehåller 12 viktiga områden för god hälsa.

Tid: 1,5 timme. Föreläsare: Lena Engman, Hälsostrateg och rehabkoordinator

Föreläsning om hälsostrategiskt arbete med inspiration till ett hälsofrämjande ledarskap för chefer, ledare, projektledare, projektutvecklare, HR och anställda i ledande position.
Tid: 3, 5 timmar. Föreläsare: Lena Engman, Hälsostrateg och Rehabkoordinator