FIT FOR WORK & LIFE

Är ni rustade för framtidens utmaningar?

Vårens kurser

Välkommen till Pro+Fit Health

Vi är en modern företagshälsa som erbjuder stöd till företag där intentionen är att alla skall vara fit for work and life. Som kund får ni en tillgång till tjänster som kan stärka den psykosociala hälsan på företaget.

”Pro+Fit hjälper oss med hälsogenomgångar där fokus ligger på hela människan, såväl i arbete som fritid. Vi upplever att varje individ får stöd som är anpassat efter rådande förutsättningar. Genom att Pro+Fit kommer till oss årligen -sedan mer än 15 år- och vi får tydlig resultatåterkoppling, får vi  kontinuitet i vår hälsosatsning och kan göra lämpliga insatser efter behov. Det Pro+Fit ger oss är lika uppskattat av våra medarbetare som av oss i ledningen i vårt långsiktiga hälsofokus”. 

Christian Di Luca, VD, Gruppo Di Luca

VÅRA  TJÄNSTER

Hälsoutvecklande tjänster som gör skillnad för medarbetare, team, ledare och organisation.