FIT FOR WORK & LIFE

Söker du en modern företagshälsa?

Vi erbjuder stöd till företag där intentionen är att alla skall vara fit for work and life. Som kund får ni tillgång till en mängd arbetsmiljö- och hälsorelaterade tjänster. Vi erbjuder även föreläsningar och kurser i hälsa och friskvård.

Vårens kurser

Välkommen till Pro+Fit Health

Vi är en modern företagshälsa som erbjuder hälsoutvecklande tjänster som gör skillnad för medarbetare, team, ledare och organisation. Fokus ligger på hela människan, såväl i arbetet som fritid.

För dig som önskar:

  • Snabbhet i återkoppling och åtgärder

  • Professionell engagerad personal – som tar sig tid med kunderna

  • En personlig kontakt

  • Närhet till stöd och hjälp

  • Vill betala bara när vi behöver

”Pro+Fit hjälper oss med hälsogenomgångar där fokus ligger på hela människan, såväl i arbete som fritid. Vi upplever att varje individ får stöd som är anpassat efter rådande förutsättningar. Genom att Pro+Fit kommer till oss årligen -sedan mer än 15 år- och vi får tydlig resultatåterkoppling, får vi  kontinuitet i vår hälsosatsning och kan göra lämpliga insatser efter behov. Det Pro+Fit ger oss är lika uppskattat av våra medarbetare som av oss i ledningen i vårt långsiktiga hälsofokus”. 

Christian Di Luca, VD, Gruppo Di Luca

VÅRA  TJÄNSTER

Hälsoutvecklande tjänster som gör skillnad för medarbetare, team, ledare och organisation.