FIT FOR WORK & LIFE

Är ni rustade för framtidens utmaningar?

Vårens kurser

Välkommen till Pro+Fit Health

Vi är en proaktiv hälsopartner som erbjuder stöd till företag där intentionen är att alla skall vara fit for work and life. Proaktiva företag väljer att satsa på hälsofrämjande insatser som kan höja energin och efterhand minska behovet av reaktiva åtgärder. Exempelvis kan ökad kunskap om maten ge bättre ork och välbefinnande, liksom minska risken för framtida diabetes.

”Pro+Fit hjälper oss med hälsogenomgångar där fokus ligger på hela människan, såväl i arbete som fritid. Vi upplever att varje individ får stöd som är anpassat efter rådande förutsättningar. Genom att Pro+Fit kommer till oss årligen -sedan mer än 15 år- och vi får tydlig resultatåterkoppling, får vi  kontinuitet i vår hälsosatsning och kan göra lämpliga insatser efter behov. Det Pro+Fit ger oss är lika uppskattat av våra medarbetare som av oss i ledningen i vårt långsiktiga hälsofokus”. 

Christian Di Luca, VD, Gruppo Di Luca

PROAKTIVA TJÄNSTER

Hälsoutvecklande tjänster som gör skillnad för medarbetare, team, ledare och organisation.